070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Pensioen in eigen beheer / oudedagsvoorziening / oudedagsreserve

Einde pensioen in eigen beheer

Het is, met ingang van 1 april 2017, niet meer mogelijk een pensioen in eigen beheer op te bouwen. Reeds bestaande pensioenen in eigen beheer kunnen:

  • Worden stopgezet en aangehouden in eigen beheer
  • Worden omgezet in een oudedagvoorziening
  • Worden afgekocht in de periode 1 april 2017 t/m 31 december 2019 onder fiscaal gunstige omstandigheden.

Wij kunnen voor u de verschillende opties doornemen en inzichtelijk maken. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenaanspraak, wat zijn de fiscale gevolgen, wat is de invloed op de dividendklem, wilt u op andere wijze pensioen op gaan bouwen? Kunt u de afkoop gebruiken om uw rekening courant met de BV af te lossen of wilt u het bedrijfsvermogen versterken? Belangrijk aandachtspunt: de (ex-) partner zal in verreweg de meeste gevallen toestemming moeten geven.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact