070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Audit bewindvoering, curatele en mentorschap

Voor rechtbank en beroepsorganisaties

Uw en onze deskundigheid

De laatste jaren is het aantal onder bewind- en curatele gestelden flink gestegen. Mede hierdoor is extra regelgeving ontstaan, die regelmatig tot onduidelijkheden leidt en als lastig wordt ervaren. Stielstra & Partners is deskundig op het gebied van professionele bewindvoering, curatele en mentorschap. Wij staan met een gespecialiseerd team onder leiding van Hans Eenhoorn RA voor u klaar om de noodzakelijke audits uit te voeren voor de rechtbank en voor de beroepsorganisaties.

Besluit kwaliteitseisen

In 2014 is het Besluit kwaliteitseisen van curatoren, bewindvoerders en mentoren van kracht geworden. Dit besluit stelt eisen op het gebied van omgang met betrokkene, bedrijfsvoering, scholing, klachtenregeling, dossiervorming en voorkoming van belangenverstrengeling. Jaarlijks dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren een verslag van de accountant bij de Rechtbank in te dienen, waarin de accountant bevindingen en aanbevelingen rapporteert op basis van een uitgevoerde audit. Tevens dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren jaarlijks hun jaarrekening (welke aan specifieke eisen voldoet) bij de Rechtbank in te leveren.

Advies over uw bedrijfsvoering en organisatie

BPBI

Gezien onze ervaring en deskundigheid op dit gebied kunnen wij u uitleg geven over de interpretatie van de regels en eisen, en adviseren over uw bedrijfsvoering en organisatie. Indien u dat wenst verzorgen wij ook uw jaarrekening die aan de branche-specifieke eisen voldoet. Daartoe zijn wij aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en voeren wij ook audits uit ten behoeve van BPBI.

Geïnteresseerd? Vraag de Quick Scan aan!

Als nieuwe klant bieden wij u een vrijblijvende Quick Scan aan. Met een frisse blik lichten wij in een gesprek van enkele uren uw organisatie door. In dit gesprek nemen wij de belangrijkste zaken met u door en bekijken wij in hoeverre wijzigingen doorgevoerd moeten worden om problemen in de toekomst te vermijden en te voldoen aan de wettelijke eisen.

De volgende stap zou dan een plan van aanpak en een offerte kunnen zijn.

U bent van harte welkom bij ons, maar wij komen vanzelfsprekend ook graag naar u toe. Voor vragen kunt u bellen met: 070 350 7444 en vragen naar Hans Eenhoorn RA, of stel uw vraag via het getoonde reactieformulier.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact