070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Btw aftrek op declaraties werknemers

Heeft u werknemers in dienst, die op eigen naam kosten maken, die zij bij u declareren omdat die kosten zijn gemaakt voor zaken die hun werk betreffen? In dat geval kunt u de btw, die in die kosten zijn inbegrepen, niet in aftrek brengen. Ook niet als de werknemer een bon met btw aan u overlegt.

Voorwaarden bij teruggave van btw

U kunt de btw wel in aftrek brengen als de goederen of diensten weliswaar aan uw werknemers worden geleverd, maar de leverancier (of dienstverlener) rechtstreeks aan u factureert. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de werknemer de goederen of diensten uitsluitend gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.

Vereenvoudigde factuur

Er gelden lichtere factuureisen voor het leveren van goederen en diensten tegen een  vergoeding van maximaal  € 100. Op deze vereenvoudigde facturen hoeft bijvoorbeeld niet de naam van de afnemer te worden vermeld. De btw op deze factuur kunt u in beginsel gewoon in aftrek brengen als u belaste prestaties verricht. Nu denkt u wellicht: als mijn werknemers bedragen declareren van maximaal
€ 100 en zij daarbij een bon met btw overleggen, dan voldoet zo’n bon toch aan de eisen van een vereenvoudigde factuur?

Hoe werkt het?

Dat klopt, maar toch kunt u die btw dan niet in aftrek brengen. De btw op een vereenvoudigde factuur kan namelijk alleen in aftrek worden gebracht door de afnemer van de prestaties, mits hij/zij aannemelijk kan maken dat de goederen of diensten zijn gebruikt voor zijn/haar belaste ondernemersactiviteiten. De btw op een vereenvoudigde factuur kan dus alleen aftrekbaar zijn als u als ondernemer ook de afnemer van de prestatie bent. 

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact