070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Full service AFM-gecertificeerd accountantskantoor in Den Haag

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor met meer dan 600 klanten.

Wat verwacht u van uw accountant?

1. deskundigheid

Stielstra & Partners beschikt over alle papieren op dit gebied. Bij de laatste review in 2017, in opdracht van de AFM, heeft ons accountantskantoor op alle relevante terreinen het hoogste waarderingscijfer gekregen.

2. betrouwbaarheid

In onze optiek is de accountant de vertrouwenspersoon, die naast de gebruikelijke accountants werkzaamheden, advies geeft en u met raad en daad terzijde staat. Wij bekijken wat er binnen de wettelijke kaders mogelijk is en adviseren u daarover. Stielstra & Partners is lid van de beroepsvereniging SRA, waardoor er aan ons extra eisen gesteld worden op het gebied van kennis en kwaliteit.

3. goede prijs/kwaliteit verhouding

Zeker bij de grote kantoren betaalt u vaak te veel, door hoge overhead kosten en diensten die u niet nodig hebt. Wij durven daarom te stellen, dat uw accountants kosten omlaag gaan als u klant bij Stielstra & Partners wordt. Een besparing die op kan lopen tot 20%.

Maak kennis met ons team

Financieel nieuws dat voor u van belang is

Aftrek monumentenpanden vervalt

Op Prinsjesdag is het streven al aangekondigd om per 1 januari 2019 de fiscale monumentenaftrek definitief te vervangen door een subsidieregeling.

Lees verder

Wijziging jeugd Lage-Inkomensvoordeel

De leeftijdsgrens voor het volwassen wettelijk minimumloon is vorig jaar verlaagd en het wettelijk minimumloon is verhoogd.

Lees verder

Gespreid vrijgesteld schenken voor de eigen woning

Sinds 1 januari 2017 mag u ook gespreid vrijgesteld schenken voor de eigen woning aan uw kind. U kunt de schenking spreiden over drie aansluitende kalenderjaren. 

Lees verder

Langer LKV voor bepaalde doelgroepen

U kunt via uw loonaangifte loon-kostenvoordelen (LKV’s) aanvragen voor werknemers in bepaalde doelgroepen.

Lees verder

Reminder start afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

De regeling waarbij u geen eigen-woningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen wordt vanaf 2019 stapsgewijs in 30 jaar afgeschaft. 

Lees verder

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact