070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Full service AFM-gecertificeerd accountantskantoor in Den Haag

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor met meer dan 600 klanten.

Wat verwacht u van uw accountant?

1. deskundigheid

Stielstra & Partners beschikt over alle papieren op dit gebied. Bij de laatste review in 2017, in opdracht van de AFM, heeft ons accountantskantoor op alle relevante terreinen het hoogste waarderingscijfer gekregen.

2. betrouwbaarheid

In onze optiek is de accountant de vertrouwenspersoon, die naast de gebruikelijke accountants werkzaamheden, advies geeft en u met raad en daad terzijde staat. Wij bekijken wat er binnen de wettelijke kaders mogelijk is en adviseren u daarover. Stielstra & Partners is lid van de beroepsvereniging SRA, waardoor er aan ons extra eisen gesteld worden op het gebied van kennis en kwaliteit.

3. goede prijs/kwaliteit verhouding

Zeker bij de grote kantoren betaalt u vaak te veel, door hoge overhead kosten en diensten die u niet nodig hebt. Wij durven daarom te stellen, dat uw accountants kosten omlaag gaan als u klant bij Stielstra & Partners wordt. Een besparing die op kan lopen tot 20%.

Maak kennis met ons team

Financieel nieuws dat voor u van belang is

Schade toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV

De rechter heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak van een werkgever die schade leed door jarenlang een hogere Werkhervattingskas te betalen.

Lees verder

Doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV

Het is onjuist als gemeenten ook doelgroepverklaringen voor de doelgroep banenafspraken en scholingsbelemerden verstrekken, dit moet het UWV doen. 

Lees verder

Hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Er komt vanaf 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. 

Lees verder

Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer voorziet in het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag.

Lees verder

Middelingsverzoek voortaan zonder berekening

Vertoont uw inkomen grote schommelingen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de middelingsregeling. 

Lees verder

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact