070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Full service AFM-gecertificeerd accountantskantoor in Den Haag

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor met meer dan 600 klanten.

Wat verwacht u van uw accountant?

1. deskundigheid

Stielstra & Partners beschikt over alle papieren op dit gebied. Bij de laatste review in 2017, in opdracht van de AFM, heeft ons accountantskantoor op alle relevante terreinen het hoogste waarderingscijfer gekregen.

2. betrouwbaarheid

In onze optiek is de accountant de vertrouwenspersoon, die naast de gebruikelijke accountants werkzaamheden, advies geeft en u met raad en daad terzijde staat. Wij bekijken wat er binnen de wettelijke kaders mogelijk is en adviseren u daarover. Stielstra & Partners is lid van de beroepsvereniging SRA, waardoor er aan ons extra eisen gesteld worden op het gebied van kennis en kwaliteit.

3. goede prijs/kwaliteit verhouding

Zeker bij de grote kantoren betaalt u vaak te veel, door hoge overhead kosten en diensten die u niet nodig hebt. Wij durven daarom te stellen, dat uw accountants kosten omlaag gaan als u klant bij Stielstra & Partners wordt. Een besparing die op kan lopen tot 20%.

Maak kennis met ons team

Financieel nieuws dat voor u van belang is

Verruiming heffingskortingen

De algemene heffingskorting en ouderenkorting wordt in drie jaar verhoogd. 

Lees verder

Verlaging eigen-woningforfait

Het eigenwoningforfait van uw woning vanaf 2020 stapsgewijs in drie jaar verlaagd. 

Lees verder

Looptijd 30%-regeling verkort

Heeft u buitenlandse werknemers in dienst bij wie u de 30%-regeling toepast? Deze looptijd wordt verkort van 8 naar 5 jaar

Lees verder

Verhoging onbelaste vrijwilligers-vergoeding

Er is voorgesteld om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding te verhogen van €150 per maand en €1.500 per jaar naar €170 per maand en €1.700 per jaar.

Lees verder

Vpb-tarieven gaan omlaag

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan vanaf 2019 omlaag.

Lees verder

Wij staan garant voor ons werk