070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Versterking positie franchisenemers op komst

Er is een nieuwe wet voor de franchise-sector in de maak, die de positie van de franchisenemer moet versterken.

De nieuwe wetgeving krijgt een andere opzet dan de eerder geconsulteerde regeling, waarin een gedragscode werd verankerd. De nieuwe regeling focust op 4 deelgebieden:

  1. De precontractuele informatie-uitwisseling;
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  3. Het overleg tussen de franchise- gever en de franchisenemer(s); en
  4. De beëindiging van de franchise- samenwerking.

Het conceptwetsvoorstel moet dit najaar in consultatie gaan.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact