070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Meer tijd voor gebruik overgangsregeling bij afschaffing landbouwregeling

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maakte u gebruik van de landbouwvrijstelling in de btw? Dan is er veel voor u veranderd door de afschaffing van deze vijstelling per 1 januari 2018.

Verruiming overgang landbouwregeling

U bent immers btw-plichtig geworden met alle administratieve gevolgen van dien. De keerzijde is dat u vanaf 1 januari 2018 de btw die aan u in rekening wordt gebracht, mag aftrekken van de door u verschuldigde btw. Dit betekent ook dat u de niet afgetrokken btw die u heeft betaald op investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 heeft aangeschaft, mogelijk alsnog kunt aftrekken. De herzieningsregels zijn hiervoor bepalend. Of, en hoe u deze btw alsnog kunt aftrekken is vastgelegd in een overgangsregeling.

De overgangsregeling houdt in dat:

  • U de betaalde, maar niet afgetrokken btw op de vóór 1 januari 2018 aangeschafte én in gebruik genomen investeringsgoederen voor de resterende herzieningsperiode in één keer kunt claimen in heel 2018 (meer specifiek: in een tijdvak naar keuze dat aanvangt in 2018);
  • U de aftrek van betaalde, maar niet afgetrokken btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte, maar op die  datum nog niet in gebruik genomen  investeringsgoederen, in één keer  volledig kunt claimen in heel 2018  (en dus niet per se in de eerste btw-aangifte 2018), maar uiterlijk in het belastingtijdvak waarin u de  goederen in gebruik neemt.

In beide gevallen gelden vanaf 1 januari 2018 dan wel weer de normale herzieningsregels.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact