070 - 350 74 44 Mkb-branchescan Inlog Unit4 Lonen

Verlenging Tijdelijke overbruggings- regeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt voortgezet tot 1 oktober 2020.

De TOZO voorziet - kort gezegd - in:

  • A: een uitkering voor de kosten van levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden ter hoogte van het voor de bijstand geldende sociaal minimum; en
  • B: een rentedragende lening van maximaal € 10.157 aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen.

Uitkeringen krachtens de TOZO kunnen bij gemeenten worden aangevraagd. Maar voor de verlengde TOZO gelden wel aangepaste voorwaarden.

Partnertoets

Anders dan bij de eerste TOZO wordt het recht op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud afhankelijk gesteld van een partner- toets.

Huishoudens met een inkomen boven het geldende sociaal minimum zullen onder de verlengde TOZO geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.

U en uw partner moeten bij de aanvraag van de verlengde TOZO verklaren dat er sprake is van een situatie, waarin het huishoudinkomen onder het geldende sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van het coronavirus.

Geen surseance of faillissement aangevraagd

Voor de aanvraag lening bedrijfs- kapitaal geldt dat de ondernemer moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor de ondernemer, de onderneming of een van de vennoten waarmee de onder- nemer samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt hij niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Corona-protocol Stielstra & Partners

Telefonisch en per e-mail zijn wij nog steeds goed bereikbaar voor al uw vragen of anderszins. Ook kunt u nog steeds bij ons terecht voor het brengen van uw administratie en het afleveren van stukken. Wel willen wij u dan verzoeken de 1,5 meter regel in acht te nemen. Bedankt voor uw medewerking.

Ga door naar website

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact