070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Verhoging onbelaste vrijwilligers-vergoeding

Werkt uw vereniging of stichting met vrijwilligers? Dan past u waarschijnlijk de vrijwilligersregeling toe op de vergoeding die zij ontvangen voor hun werkzaamheden.

Als aan de voorwaarden van deze regeling wordt voldaan, is er geen sprake van een dienstbetrekking. De vrijwilliger is dan geen werknemer, de betaalde vergoeding is geen loon, waarover dus ook geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en uw stichting of vereniging is geen inhoudingsplichtige. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op de maximale hoogte van de vergoeding per maand en per jaar. Er is nu voorgesteld om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding te verhogen van €150 per maand en € 1.500 per jaar naar € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk