070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Verhoging box 2 tarief

Regeerakkoord Rutte III

Ingrijpende fiscale maatregelen

We noemen nog enkele andere onaangekondigde maatregelen uit het Regeerakkoord. Zo wil het kabinet Rutte III het belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting in 2020 verhogen van 25% naar 27,5% en in 2021 naar 28,5%. De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van 9 naar 6 jaar. U kunt verliezen nog wel één jaar terug verrekenen. Maakt u gebruik van de innovatie box? In dat geval krijgt u mogelijk te maken met een tariefsverhoging. Het nieuwe kabinet wil het tarief van de innovatie box verhogen van 5% naar 7%. Tot slot noemen we dat de dividendbelasting vrijwel geheel wordt afgeschaft.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk