070 - 350 74 44 Mkb-branchescan Inlog Unit4 Lonen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Deze regeling is vervangen door de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden afgehandeld in de NOW.

Wanneer kan ik gebruik maken van de NOW

U kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als u een omzetverlies verwacht van tenminste 20% in de periode 1 maart tot en met 31 mei, of 1 april tot en met 30 juni of 1 mei tot en met 31 juli 2020 (meetperiode). In dat geval kunt u bij het UWV voor een periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (misschien met een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies in 3 maanden in 2020 ten opzichte van de omzet van 2019 gedeeld door 4. Er wordt dus geen rekening gehouden met seizoenen.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de mate waarin de omzet wegvalt, maar maximaal 90%. Het maximum geldt als de omzet volledig wegvalt. De tegemoetkoming bedraagt als voorbeeld:

-              45% van de loonsom als 50% van uw omzet wegvalt, en

-              22,5% van de loonsom als 25% van uw omzet wegvalt.

De basis voor de loonsom is het SV loon voor januari 2020, of als deze gegevens niet bekend zijn, de gegevens van november 2019. Is de loonsom in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 lager dan wordt de subsidie lager. Is de loonsom evenwel hoger dan heeft dit geen effect op de hoogte van de subsidie. Op de loonsom zelf worden nog correcties aangebracht zoals bijvoorbeeld een maximum salaris van € 9538.

Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze regeling.

  • U mag in de subsidieperiode geen medewerkers (in beginsel ook geen flexibele krachten) ontslaan om bedrijfseconomische redenen en u moet 100% loon doorbetalen. Mogelijk zal voor de definitieve aanvraag, die binnen 24 weken na de meetperiode aangevraagd dient te worden, een accountantsverklaring nodig zijn. 
  • U heeft voor de aanvraag geen eHerkenning nodig, maar wel uw loonheffingsnummer(s).

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 6 april 2020 op de website van het UWV. De aanvraag kan tot 31 mei 2020 worden ingediend.

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Corona-protocol Stielstra & Partners

Telefonisch en per e-mail zijn wij nog steeds goed bereikbaar voor al uw vragen of anderszins. Ook kunt u nog steeds bij ons terecht voor het brengen van uw administratie en het afleveren van stukken. Wel willen wij u dan verzoeken de 1,5 meter regel in acht te nemen. Bedankt voor uw medewerking.

Ga door naar website

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact