070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Sluit bij afkoop of omzetting in oudedagsverplichting overeenkomst met juiste BV

Bent u in dienst (geweest) bij uw werk-BV, die u een pensioentoezegging heeft gedaan waarvan de uitvoering is overgelaten aan de holding-BV? Weet dan met welke BV u de afkoopovereenkomst moet sluiten. De holding-BV is de vennootschap die te zijner tijd de pensioenuitkeringen aan u moet doen. Gaan we ervan uit dat uw werk-BV netjes premies heeft betaald aan de holding-BV, dan is de holding-BV de contractspartij voor de afkoop van uw pensioenaanspraken. Ditzelfde geldt voor het geval waarin u pensioen wilt omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact