070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Schenken voor de eigen woning in 2017

Sinds 1 januari 2017 is de bestaande eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning permanent verhoogd naar € 100.000 per schenker. De begunstigde hoeft geen kind van de schenker te zijn om de permanente eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te kunnen benutten. Hij/zij moet wel voldoen aan de leeftijdsgrenzen. De begunstigde (of zijn/haar fiscaal partner) moet tussen 18 en 40 jaar zijn. Verder kan de begunstigde maar één keer van dezelfde schenker een schenking krijgen met toepassing van de vrijstelling tot € 100.000. Het is ook mogelijk geworden om de schenking te spreiden over drie achtereenvolgende jaren.

Let op: Bij een vrijgestelde schenking voor de eigen woning die gespreid over 2 of 3 jaren wordt gedaan, moet de begunstigde (of zijn/haar partner) in al deze jaren aan de leeftijdsgrenzen voldoen.

Al eerder een verhoogde schenkingsvrijstelling benut?

Het kan zijn dat de begunstigde vóór 2017 al gebruik heeft gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling. Is de begunstigde geen kind van de schenker en heeft hij/zij gebruikmaakt van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in de periode oktober 2013 tot 1 januari 2015? In dat geval kan geen vrijgestelde aanvulling worden gedaan.

Is de begunstigde uw kind?

In dat geval hangt het af van het jaar waarin uw kind die schenkingsvrijstelling heeft benut of die schenking nog vrijgesteld kan worden aangevuld tot maximaal € 100.000 in 2017 en/of 2018. Heeft uw kind een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling benut in de jaren 2010 tot en met 2014? In dat geval is in het geheel geen aanvulling mogelijk in 2017 en latere jaren.

Verhoogde schenkingsvrijstelling benut in 2015 of 2016

Heeft uw kind een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling benut in 2015 of 2016? In 2017 en/of 2018 kan dan in totaal nog € 46.612 belastingvrij worden geschonken voor de eigen woning. Dat geldt ook als uw kind de vrijstelling voor de eigen woning in 2015 of 2016 bijvoorbeeld € 30.000 geschonken met toepassing van de vrijstelling in plaats van het maximum van € 53.016 (in 2016)? U kunt in dat geval dus niet maximaal € 70.000 aanvullen, maar slechts € 46.612. Na 2018 is geen enkele vrijgestelde aanvulling meer mogelijk als in de jaren 2010 tot en met 2016 door uw kind al een verhoogde vrijstelling is gebruikt.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk