070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2019, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd.

Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover - bij de huidige rentestand - 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Het is bovendien verstandig om te laten controleren of u over 2018 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien heeft uw bedrijf het beter gedaan dan u begin 2018 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact