070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Looptijd 30%-regeling verkort

Heeft u buitenlandse werknemers in dienst bij wie u de 30%-regeling toepast? Dan heeft u in juni jl. waarschijnlijk al een brief ontvangen, waarin is aangekondigd dat de looptijd van deze regeling wordt verkort van 8 naar 5 jaar.

Dit gaat vanaf 1 januari 2019 gelden voor nieuwe maar ook voor bestaande gevallen. Er is dus geen overgangsregeling getroffen. Als dit voorstel de eindstreep haalt, betekent dit bijvoorbeeld dat u de regeling vanaf 1 januari 2019 niet meer kunt toepassen voor werknemers die al 5 jaar gebruikmaken van de regeling. Heeft uw buitenlandse werknemer gekozen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht? Ook die termijn gaat naar 5 jaar.

Toch overgangsrecht

Het overgangsrecht houdt in dat schoolgelden voor internationale scholen voor het schooljaar 2018/2019 ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast kunnen worden vergoed of verstrekt, mits deze schoolgelden binnen de oorspronkelijke looptijd worden vergoed of verstrekt.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk