070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Geen ontslagplicht bij slapend dienstverband, tenzij ...

Moeten slapende dienstverbanden nu wel of niet worden beëindigd? Dat is een vraag waarover menig rechter zich al heeft gebogen. Meestal luidt het oordeel dat dit niet hoeft.

Het uitgangspunt is nog altijd dat u als werkgever de vrije keuze hebt om een dergelijk dienstverband te beëindigen. Houdt u het dienstverband aan, dan voorkomt u dat u de transitievergoeding moet betalen. Inmiddels geldt hierop echter in één situatie een uitzondering. U bent verplicht om het dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen als de zieke werknemer na 2 jaar ziekte nooit meer bij u zal kunnen werken en er een reële verwachting is dat de werknemer binnen afzienbare tijd zal overlijden. Volgens de rechter heeft u in die situatie geen te respecteren belang meer om die dienstverbanden te handhaven en om zo betaling van transitie-
vergoedingen te vermijden. Onder die omstandigheden is voortzetting van het dienstverband in strijd met goed werkgeverschap.

Tip

Toch kan het ook onder andere omstandigheden verstandig zijn om een slapend dienstverband te beëindigen vanwege de compensatie die u vanaf 1 april 2020 kunt krijgen voor de betaalde transitie-vergoeding bij ontslag van een werknemer na 2 jaar ziekte.

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact