070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Erven van oudedagsvoorziening DGA

ODV-aanspraken gaan na uw overlijden over op uw erfgenamen, terwijl pensioenaanspraken na uw overlijden overgaan op uw partner. De ODV breekt dus met het principe van de pensioenregeling. Dit wordt als onwenselijk gezien.

Wie erft aandelen DGA?

De enige manier om ervoor te zorgen dat uw partner na uw overlijden recht krijgt op de ODV-aanspraken, is door hem/haar erfgenaam te maken. Dat betekent in de praktijk dat uw testament hierop moet worden ingericht. De ODV-aanspraak wordt dan aan uw partner gelegateerd, mits uw partner ook erfgenaam is.

Toekennen ODV-uitkering aan partner luistert nauw

Het is dus niet mogelijk om in een overeenkomst tussen u en uw BV vast te leggen dat de ODV-aanspraken na overlijden overgaan op uw partner. Hebt u geen testament en laat u naast uw partner ook kinderen na, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Op grond van deze verdeling komt de ODV in deze situatie wel toe aan uw partner. 

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact