070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

Vorig jaar augustus berichtten wij u dat het UWV onderneemsters moet compenseren die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. In die periode bestond er namelijk – ten onrechte – geen regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor vrouwen die anders werkten dan in loondienst.

Compensatie tot 90% van het minimumloon

De gemiddelde compensatie bedraagt 90% van het wettelijk minimumloon per dag over 2017 (inclusief vakantiegeld) tot ongeveer € 5.600 bruto per persoon.  Was u in de genoemde periode onderneemster en bent u in deze periode bevallen, dan kunt u vanaf 15 mei 2018 een formulier downloaden via de website van het UWV om de compensatie aan te vragen. Uw aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2018 binnen zijn bij het UWV. Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Wees er dus op tijd bij!

Let op: De compensatie telt mee bij het bepalen van het (gezins-)inkomen en kan daardoor onder meer gevolgen hebben voor de toeslagen. Om die reden is ervoor gekozen om de compensatie door het UWV te laten betalen in het eerste kwartaal van 2019. U kunt dan tijdig uw extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Vanaf 4 juni 2008 ZEZ-uitkering

Op 4 juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking getreden. Zwangere onderneemsters hebben sindsdien recht op een zwangerschaps- en bevallings-uitkering gedurende zestien weken.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact