070 - 350 74 44 Mkb-branchescan Inlog Unit4 Lonen

Compensatieregeling voor getroffen sectoren (TOGS)

Er is een compensatieregeling opengesteld met passende maatregelen voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de getroffen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Dit is de ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS, beter bekend als het Noodloket).

Op de website rvo.nl is een lijst gepubliceerd waarop de kwalificerende ondernemers staan die aan de hand van hun SBI-codes zijn geselecteerd. Vallen uw bedrijfsactiviteiten in een van deze sectoren, dan komt u in beginsel in aanmerking voor deze compensatieregeling.

Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. De compensatie betreft een eenmalige gift van € 4.000 voor de eerste nood gedurende drie maanden.

De gift is niet aan belastingheffing onderworpen. U vraagt de compensatie aan bij rvo.nl.

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Corona-protocol Stielstra & Partners

Telefonisch en per e-mail zijn wij nog steeds goed bereikbaar voor al uw vragen of anderszins. Ook kunt u nog steeds bij ons terecht voor het brengen van uw administratie en het afleveren van stukken. Wel willen wij u dan verzoeken de 1,5 meter regel in acht te nemen. Bedankt voor uw medewerking.

Ga door naar website

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact