070 - 350 74 44 Inlog Unit4 Lonen

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel bij het UWV

U heeft doelgroepverklaringen nodig voordat u loonkostenvoordelen kunt verkrijgen voor bepaalde doelgroepen uitkeringsgerechtigden die u in dienst neemt. De betreffende (potentiële) werknemers vragen een doelgroepverklaring aan bij het UWV. Of – als zij bijstandsgerechtigden (inclusief IOAW en IOAZ) van 56 jaar of ouder waren – bij de gemeente voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer 56+. De Staatssecretaris van SZW heeft recent signalen gekregen dat gemeenten ook doelgroepverklaringen verstrekken voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dat is volgens de staatssecretaris onjuist, omdat het UWV dat moet doen.

Tip

Als een onbevoegde instantie een doelgroepverklaring afgeeft, kan dit mogelijk tot gevolg hebben dat deze doelgroepverklaring ongeldig wordt verklaard, waardoor een loonkostenvoordeel wordt geweigerd. Let er daarom op dat u de doelgroepverklaring tijdig bij de juiste instantie aanvraagt. Dit is temeer van belang, nu een loonkostenvoordeel alleen kan worden verkregen als de doelgroepverklaring binnen drie maanden is aangevraagd.

Direct contact

Stielstra & Partners is een middelgroot full service accountantskantoor in de regio Den Haag met meer dan 600 klanten. Waar mogen wij u mee helpen?

070 - 350 74 44Maak een afspraak

Vraag het onze accountants en adviseurs

Aanhef *

Wij staan garant voor ons werk

070 - 350 74 44 contact